Ik ben en ik mag er zijn!

Ik ben Anke Huis in ’t Veld en ontwikkelaar van de methode ‘Schatgraven met kinderen’. Ik geloof dat ieder mens uniek en mooi gemaakt is door God. Ik geloof dat er in ieder mens schatten verborgen liggen, die opgegraven mogen worden. Voor mij zijn schatten: persoonlijke eigenschappen van een mens zoals talenten, karaktereigenschappen, kwaliteiten. De combinatie van al deze dingen maakt ieder mens uniek. Ik geloof dat als we deze schatten opgraven en naar boven halen in de ander, dat de ander bewust wordt van: Ik ben iemand en ik mag er zijn zoals ik ben. Ik mag mijn unieke schatten in zetten om met problemen om te gaan en vooral om mezelf te durven en mogen zijn in alle omstandigheden. 

Kinderen 

Ik heb een passie en een hart voor kinderen. Kinderen zijn puur en echt, ze zijn creatief, vindingrijk en zo vol levenslust. Kinderen bekijken de wereld op een hele andere manier dan wij volwassenen dat doen. Wij willen hen vaak van alles leren vanuit ons standpunt. Wat als wij als volwassenen het lef en de moed hebben om aan te sluiten bij het kind. Als we mee gaan in hun belevingswereld. Ik geloof dat we dan een nieuwe weg ontdekken en vanuit die weg weer verder kunnen. We durven dan het kind te vertrouwen, lief te hebben en te volgen en dat geeft voor het kind erkenning en moed om zichzelf te zijn. Vanuit deze liefde ontstaat er verbinding en kan het kind groeien en leren en zijn zoals hij/zij is, een verrassing voor de ander!